תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - לוחות זמנים

06.08.1972 - 03.01.1973

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 26

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוזרים בנושא לוח הזמנים לגבי עריכת הבחירות לקראת הועידה.
לוח זמנים כללי בעקבות מסקנות מארגון הבחירות לועידה.