תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - ערעורים לועדת הבחירות המרכזית

21.11.1972 - 06.12.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 25

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

ערעורים לועדת הבחירות המרכזית לגבי ייצוג סניפים, אי סדרים
בעריכת בחירות מקומיות.