תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - הועדה המכינה לעניני חברה, קליטה ושרותים ציבוריים, הועדה לעניני ההסתדרות הציונית והגולה

01.11.1972 - 30.11.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

החלטות הועדה המכינה לעניני חברה, קליטה ושרותים ציבוריים.
פרוטוקולים מישיבות הועדה.
הצעות הועדה לעניני ההסתדרות הציונית והגולה.
תזכיר-מצע שהוגש לועידה האחת עשרה ע"י קבוצת עולים מברית
המועצות - חברי ואוהדי התנועה בנושאי עליה וקליטה.