ANTOLOGIO DE LA HEBREA POEZIO EN LA INTERNACIA

סימול הספר : עא- 543

שם מחבר הספר: KOHEN-CEDEK JOSEF
מוציא לאור: ESPERANTO - LIGO EN ISRAELO
מקום ההוצאה: Israel, Tel Aviv
שנת ההוצאה הלועזית: 1987
שפה: אספרנטו
איורים: פורטרטים, תווים.

תוכן

אוסף של שירה עברית בתרגום לאספרנטו כולל תרגום שירי ז'בוטינסקי:
בית"ר, שיר הדגל, ספור רוסי (מורד האור), מכיל תווים.
אברהם שטרן - חיילים אלמונים