תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית, ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים

17.12.1967 - 22.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה הארצית התשיעית,
טיפול בערעורים של סניפים.