תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - רשימות שמיות

01.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 17

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימת חברי מועצת עיריית ירושלים. רשימת שמות חברי משמר הכבוד
בירושלים. רשימת שמות חברי המזכירות המורחבת.