תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - חומר שהוגש לצירי הועידה (כולל חומר מהשנים 1955, 1964)

20.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 13

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

חוברת בנושא תוצאות מערכת הבחירות תשט"ו - 1955.
התנועה הלאומית לאן? - דף הסברה של אחדות ישראל בארץ ישראל.
כרוז המופנה אל צירי הועידה ותומך במנחם בגין כנגד שמואל תמיר
ואליעזר שוסטק.
גילוי דעת מאת ותיקי התנועה בפתח תקוה לגבי המתרחש בסניפם.
סקר תוצאות הבחירות לכנסת השישית, לרשויות המקומיות ולהסתדרות
בשנת 1965, בהוצאת גח"ל.
חוברת שיטות ודרכי ארגון.