תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - רשימות מועמדים

28.03.1966 - 28.03.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 12

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

רשימות מועמדים למועצת סניף דרום תל-אביב וסניף יפו ורשימת
מועמדי סניף יפו לועידה הארצית השמינית.