תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית, ועדת הבחירות המרכזית - פרוטוקולים, התכתבות

10.05.1966 - 01.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים והתכתבות בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה הארצית
השמינית וטיפול בערעורי סניפים על מהלך ותוצאות הבחירות.