תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - רשימות שמות חברי הועדות המכינות

26.06.1966 - 30.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

רשימות חברי ועדת הארגון, ועדת הביקורת העליונה, ועדת בית הדין
העליון, ועדת החינוך והתרבות, הועדה הכלכלית, הועדה הכספית,
ועדת נוער וספורט, הועדה לשלטון המקומי.