תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - פרוטוקולים מישיבות ועדת הבחירות לגבי ערעורי בחירות

12.06.1966 - 15.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 2/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים בנושא ערעורים על מהלך ותוצאות הבחירות במספר סניפים.