תנועת החרות, הועידה הארצית השמינית - פרוטוקולים מישיבות ועדת הבחירות

31.03.1966 - 22.06.1966

סימול התיק : ה 1 - 13/ 8/ 2/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים בנושא ארגון הבחירות לקראת הועידה השמינית של תנועת
החרות וטיפול בערעורי סניפים על הבחירות המקומיות.