תנועת החרות, הועידה הארצית השישית, רמת-גן - תקנות הבחירות, דו"ח, החלטות

02.04.1961 - 05.04.1961

סימול התיק : ה 1 - 13/ 6/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

תקנות הבחירות לועידה הארצית השישית.
דין וחשבון של מרכז התנועה שהוגש לצירי הועידה הארצית השישית
בנושא פעילות המרכז ומחלקותיו, המועצה הארצית והסיעה בכנסת.
החלטות הועידה הארצית השישית: החלטות מדיניות, כלכליות, בתחום
השלטון המקומי, החינוך, הדת והרבנות הראשית, הסברה ועתונות,
כספים וארגון.
רשימות מוזמנים.