תנועת החרות, הועידה הארצית השלישית, תל-אביב - דו"חות, הצעות, החלטות, פרוטוקולים, חוקת התנועה

19.04.1954 - 23.04.1954

סימול התיק : ה 1 - 13/ 3/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 3_13_1.pdf הורדת קובץ

תוכן

דו"ח על פעילות מחלקות המרכז והתנועה שהוגש לצירי הועידה הארצית
השלישית. סקירת פעולות של"ח. דו"ח פעולות ברית נשים-חרות.
חוברות במה לבעיות הועידה הארצית השלישית. חוקת התנועה.
פרוטוקול ישיבות הועידה הארצית השלישית בנושא ארגון התנועה
ופעילותה, הרכב מוסדות התנועה, ביקורת על מפא"י ושאלת ההצטרפות
לקואליציה בראשותה, בעיות בהסתדרות עובדים לאומית ודיון כללי
בעניני אקטואליה.
הצעת החלטות של הועידה הארצית לגבי עקרונות ומטרות התנועה.
החלטות הועידה הארצית השלישית בנושא מדיניות חוץ, בטחון, כלכלה
וחברה, עניני ארגון, תעמולה וכספים.
החלטות המחלקות והועדות השונות. חלוקת המנדטים בועידה.