BATTLEGROUND: FACT AND FANTASY IN PALESTINE

סימול הספר : מ- 317

שם מחבר הספר: KATZ SAMUEL
מוציא לאור: A BANTAM BOOK
מקום ההוצאה: USA, New York
שנת ההוצאה הלועזית: 1973
שפה: אנגלית
איורים: מפות.
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח.

תוכן

אדמת המריבה - תולדות הסכסוך הערבי - ישראלי מתחילתו עד מלחמת
ששת הימים. עמדת הערבים, עמדת התנועה הציונית, עמדת הבריטים.
שאלת הפליטים לאחר מלחמת העצמאות. הסכסוך לאור תוצאות המלחמות
עד ששת הימים. מפות נספחים.