תנועת החרות, המועצה הארצית - התכתבות, פרוטוקולים, רשימות

01.08.1975 - 25.08.1975

סימול התיק : ה 1 - 11/ 18

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 11_18.pdf הורדת קובץ

תוכן

פרוטוקול מישיבת המושב הראשון של המועצה הארצית בנושאים:
עניני ארגון התנועה. המצב המדיני. מגבית חרום של התנועה. ביקורת
על מדיניות החוץ והבטחון של ממשלת רבין.
התכתבות לגבי הזמנות למועצה הארצית.
רשימות חברים המוצעים לנשיאות המועצה הארצית, חברי המועצה הארצית
נבחרי הועידה הי"ב, חברי הנשיאות של המועצה הארצית הי"ב.