תנועת החרות, המועצה הארצית העשירית - פרוטוקולים, הזמנות

01.06.1972 - 19.09.1972

סימול התיק : ה 1 - 11/ 15

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 11_15.pdf הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: רצח הספורטאים במינכן. מצב יהודי ברית המועצות.
עניני ארגון. המלצות הועדה לארגון וחוקה בענין סטודנטים
ואקדמאים.
רשימת שמות חברי הנשיאות של המועצה הארצית וכתובותיהם.
הזמנות למושבים השלישי והרביעי של המועצה הארצית העשירית.