ההליכה על קו האופק

סימול הספר : צ- 1878

שם מחבר הספר: שפירא אניטה
מוציא לאור: עם עובד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1989
שנת ההוצאה העברית: תשמט
שפה: עברית

תוכן

אסופת מאמרים בנושאי יסוד בתולדות היישוב ובכלל זה התייחסות
לעימותים האידאולוגיים וסכסוכי העבודה בין תנועות הפועלים לבין
התנועה הרביזיוניסטית, בית"ר, פלוגות הגיוס ומנהיגי התנועה
הלאומית וז'בוטינסקי בראשם, כולל פרשת ארלוזורוב.