תנועת החרות, קול החרות, תחנת השידור של התנועה - הדפסות של תמלילי שידורים

22.06.1948 - 12.10.1948

סימול התיק : ה 1 - 10/ 32

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פרשת אלטלנה. ביקורת על הממשלה הזמנית בשל
חוקי החרום והחזקת חמשת העצורים בבית שאן, מדיניות החוץ שלה
והמשך החזקת מעפילים שנתפסו ע"י הבריטים במחנות בקפריסין.
תכנית ברנדוט. הקרב על העיר העתיקה בירושלים. דרישה להכריז על
ירושלים כחלק מהרבונות הישראלית.