תנועת החרות, קול החרות, תחנת השידור של התנועה - כרוזים

27.06.1948 - 21.07.1948

סימול התיק : ה 1 - 10/ 31

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

כרוזים של תמלילי שידורים בנושא ביקורת על בן גוריון והממשלה
הזמנית בעקבות פרשת אלטלנה, משטר הרודנות שלה והחזקת החמישה
במעצר בבית שאן, פינוי הבריטים מהארץ, שליחות ברנאדוט.