שורש המחלוקת: הריב ההיסטורי בין תנועת העבודה והרביזיוניזם

סימול הספר : צ- 327

שם מחבר הספר: כפכפי אייל, וגנר יגאל
מוציא לאור: עם עובד
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1982
שנת ההוצאה העברית: תשמב
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה.

תוכן

הניגוד בין תנועת הפועלים והתנועה הרביזיוניסטית והגישות השונות
לפתרון הבעיות הציוניות. אופיה של ההתנדבות לגדודים העבריים,
דמות החלוץ טיפוסי המנהיגם הפוליטיים השונים, היחס לציונות,
לשלטון האנגלי ולערבים. חילוקי הדעות החברתיים כלכליים, המוניזם
הרביזיוניסטי, השפעת הרביזיוניזם על תנועת העבודה.