שאלת ארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה

סימול הספר : א- 800

שם מחבר הספר: פרידמן ישעיהו
מוציא לאור: מוסד ביאליק
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1994
שנת ההוצאה העברית: תשנד
שפה: עברית
הערות: תדפיס מתוך תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה תקופת המנדט הבריטי, חלק ראשון.

תוכן

התנועה הציונית לפני מלחמת העולם הראשונה, ההגנה על היישוב על
ידי גרמניה וארצות הברית, 1915-1914. גרמניה והתנועה הציונית
במלחמת העולם הראשונה, בריטניה והציונות 1916-1914, התכתבות
מקמהון - חוסיין ושאלת ארץ-ישראל, הסכם סייקס-פיקו והכירות סייקס
עם הציונות, ניל"י, מטרות המלחמה של הבריטים במזרח והגדרה עצמית
ליהודים, ז'בוטינסקי והגדודים העבריים - סיוע למאמץ המלחמה של
בריטניה, התערבות הגרמנים למען הישוב, 1917, נסיונות להשיג הצהרה
מתורכיה והצהרה מגרמניה, המאבק למען הצהרה של בריטניה, המניעים
להצהרת בלפור ומשמעותה, התגובה על ההצהרה.