העימות הקובע: בין תנועת העבודה לתנועה הרביזיוניסטית בארץ ישראל 1931-1925

סימול הספר : צ- 1792

שם מחבר הספר: גורן יעקב
מוציא לאור: יד טבנקין
מקום ההוצאה: רמת אפעל
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית

תוכן

העימות האידאולוגי בין הצה"ר לתנועות הפועלים הגשמת הציונות
בישוב היהודי בארץ-ישראל. הרקע לצמיחת התנועה הרביזיוניסטית בא"י
המשבר של העליה הרביעית, השפל בציונות והשפעתו על יחסי המפלגות
בישוב. השינויים בהיערכות הכוחות המדיניים בארץ בסוף שנות העשרים
התלקחות האיבה בין התנועה הרביזיוניסטית לבין תנועת העבודה בארץ.