תנועת החרות, לשכת ההסברה - חוזרים, פרסומים

13.08.1948 - 08.01.1949

סימול התיק : ה 1 - 10/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

קבצים מצורפים

ה 1\ה1 _ 10_4.pdf הורדת קובץ

תוכן

הודעות לעתונות בנושא ביקורת על חוקי החרום של הממשלה הזמנית,
פירוק האצ"ל בירושלים, קריאה לעריכת בחירות.
פרסומים וחוזרים בנושא הארועים בארץ ובעולם, פרשת עצורי בית-שאן,
עריכת אסיפות עם, נאומים של מנחם בגין.
כרוזי תעמולה המבקרים את הממשלה הזמנית וקוראים להצטרף לתנועת
החרות.