תנועת החרות, סניף מרחב תל-אביב - התכתבות

01.01.1958 - 27.12.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 139

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה.
גליון הד המרחב - בטאון סניף מרחב תל-אביב של תנועת החרות.