מפרשת לבון לפרשת בן-גוריון: העובדות ומשמעותן

סימול הספר : מ- 255

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: מחלקת ההסברה של מרכז תנועת החרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1961
שנת ההוצאה העברית: תשכא
שפה: עברית

תוכן

פרשת לבון וגילגוליה מ- 1954 עד 1961 - פרישת בן-גוריון: עסק -
הביש, ועדת אולשן - דורי, הדחתו של שר הבטחון, פרשת 1960 בוועדת
החוץ והבטחון, פרשת 1960 בוועדת כהן, חוות הדעת של היועץ המשפטי,
הפרשה בוועדת השרים, פרשת 1960 במפא"י, פרשת בן-גוריון 1961.
המשבר הממשלתי. פעילותם של דיין ופרס. הפרשה והבחירות לכנסת.