קדושת הפרישה והמרד

סימול הספר : צב- 295

שם מחבר הספר: הלפרן ירמיהו
מוציא לאור: חיי חרות
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שפה: עברית

תוכן

חומר הסברה של תנועת החרות נגד ממשלת בן-גוריון. בחוברת מתוארים
פורשים ומורדים בתולדות היהדות והציונות כולל זאב ז'בוטינסקי.