תנועת החרות, סניף מרחב תל-אביב - התכתבות

07.04.1954 - 22.12.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 138

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף. עניני כספים.
פעילות וחומר הסברה. דו"חות פעילות למועצת הסניף.
גליונות של הד המרחב - בטאון סניף מרחב תל-אביב.