תנועת החרות, סניף מרחב תל-אביב - פרוטוקולים

01.04.1954 - 20.10.1955

סימול התיק : ה 1 - 9/ 137

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: פעילות הסניף. עניני ארגון ומינהלה. עריכת
מיפקד חברים. עניני תקציב וכספים. פעילות הסברה. ענינים
מוניציפליים.