תנועת החרות, סניף קרית-ים - התכתבות

24.10.1954 - 31.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 113

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב.