תנועת החרות, סניף קרית-גת - התכתבות

06.01.1959 - 25.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 112

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב.