תנועת החרות, סניף קרית בנימין - התכתבות

09.06.1954 - 11.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 111

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה.