תנועת החרות, סניף קרית ביאליק - התכתבות

31.10.1955 - 29.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 110

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח