תנועת החרות, סניף קרית-ביאליסטוק - התכתבות

22.08.1954 - 18.05.1955

סימול התיק : ה 1 - 9/ 109

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה.

מילות מפתח