תנועת החרות, סניף קדימה - התכתבות

11.11.1948 - 11.09.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 106

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
סיוע למשפחות חללי ומשוחררי האצ"ל.