תנועת החרות, סניף פתח-תקוה - התכתבות

01.10.1948 - 13.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 104

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה, הכנות לעריכת בחירות, הועידה הרביעית של תנועת החרות,
ענינים מוניציפליים. פרוטוקולים מישיבות הסניף.
סיוע למשפחות חללי האצ"ל. רשימת חללי האצ"ל מפתח תקוה.