תנועת החרות, סניף פרדס כץ - התכתבות

30.11.1953 - 17.06.1955

סימול התיק : ה 1 - 9/ 102

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח