תנועת החרות, סניף פרדס חנה - התכתבות

06.09.1955 - 01.02.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 101

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.