תנועת החרות, סניף עפולה - התכתבות

11.04.1954 - 29.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 100

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים ותקציב, פעילות
הסברה.