תנועת החרות, סניף עכו - התכתבות

21.03.1954 - 29.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 98

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני כספים, פעילות הסברה.