תנועת החרות, סניף עיר המפרץ - התכתבות

24.04.1955 - 25.01.1957

סימול התיק : ה 1 - 9/ 97

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח