תנועת החרות, סניף עזריקם - התכתבות

06.10.1956 - 08.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 96

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח