תנועת החרות, סניף עזתה - התכתבות

04.01.1959 - 25.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 95

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, לקראת הבחירות לכנסת.

מילות מפתח