תנועת החרות, סניף עוספיה - התכתבות

02.10.1955 - 18.11.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 94

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.

מילות מפתח