תנועת החרות, סניף סקיה א' - התכתבות

28.09.1953 - 17.11.1954

סימול התיק : ה 1 - 9/ 92

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח