תנועת החרות, סניף נתניה - התכתבות

10.01.1958 - 01.04.1965

סימול התיק : ה 1 - 9/ 91

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, לקראת הבחירות לכנסת, עניני
כספים.
פרוטוקולים מישיבות הסניף. עלוני אינפורמציה לחברים.
דו"ח לקראת האסיפה השנתית.