תנועת החרות, סניף זכרון יעקב - התכתבות

10.06.1954 - 22.10.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 41

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים.