תנועת החרות, סניף הרצליה - התכתבות

09.04.1954 - 10.04.1964

סימול התיק : ה 1 - 9/ 40

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, פעילות הסברה ותעמולה.