תנועת החרות, סניף דלית-אל-כרמל - התכתבות

07.02.1954 - 31.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 39

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, פעילות תנועת החרות בקרב המגזר
הדרוזי.
כולל מסמכים בערבית.

מילות מפתח