תנועת החרות, סניף דימונה - התכתבות

15.02.1959 - 30.12.1959

סימול התיק : ה 1 - 9/ 38

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עניני תקציב וכספים, פעילות
הסברה והכנות לקראת הבחירות לכנסת.